Andjeoski broj 1111 – značenje i tumačenje

Prema hrišćanskom verovanju, svakoj osobi se nakon rođenja odnosno nakon krštenja, od Boga „daruju“ po dva anđela čuvara, koji će im olakšati „ovozemaljski“ život, čuvati ih od grehova, ali ih i pripremiti za trenutak njihove smrti i za odlazak na „onaj svet“.

U nekim drugim religijama, kao što je Islam ili Judaizam takođe se pominju anđeli koji su čuvari „ljudske duše“, ali se veruje da njih određuje vreme kada je neka osoba došla na svet, te da prema svom datumu rođenja svako dobija svog ličnog čuvara u obliku anđela, a kojih prema verovanju ima ukupno sedamdeset i dva.

Svaki od pomenuta 72 anđela ima svoje ime i „čuva“ neku osobu po pet dana u toku godine, a u mesecu u kome je ta osoba rođena.

Anđeli čuvari prema mesecu i datumu nečijeg rođenja 

Mesec januar 

za osobe koje su rođene u razdoblju od 1.-5. januara, Anđeo čuvar je Nemamiah;

za osobe rođene u periodu od 6.-10. januara, Anđeo čuvar je Jeialel;

za one osobe koje su rođene od 11.-15. januara, Anđeo čuvar je Harahel;

za osobe rođene u razdoblju od 16.-20. januara, Anđeo čuvar je Mitzrael;

za ljude rođene u periodu od 21.-25. januara, Anđeo čuvar je Umabel;

za sve osobe rođene u periodu od 26.-31. januara, Anđeo čuvar je Iah-hel;

Mesec februar 

za osobe rođene od 1.-4. februara, Anđeo čuvar je Anauel;

za osobe koje su rođene od 5.-9. februara, Anđeo zaštitnik se zove Mehiel;

za sve osobe rođene u razdoblju od 10.-14. februara, Anđeo zaštitnik je Damabiah;

za one osobe koje su rođene od 15.-19. februara, Anđeo čuvar je Manakel;

za one koji su rođeni od 20.-24. februara, Anđeo zaštitnik je Ejael;

za osobe rođene od 25.-29. februara, Anđeo čuvar je Habuhiah;

Mesec mart

za ljude rođene u periodu od 1.-5. marta, Anđeo čuvar je Roshel;

za ljude rođene u razdoblju od 6.-10. marta, Anđeo zaštitnik se zove Jamabiah;

za sve one osobe koje su rođene od 11.-15. marta, Anđeo koji ih štiti naziva se Haiaiel;

za osobe rođene od 16.-20. marta, Anđeo čuvar je Mumiah;

za rođene od 21.-25. marta, Anđeo zaštitnik je nazvan Vehuiah;

za osobe koje su rođene od 26.-30. marta, Anđeo čuvar je Jeliel;

za sve osobe koje su rođene u periodu od 31. marta do 4. aprila, Anđeo čuvar je Sitael;

Mesec april 

za one osobe koje su rođene od 5.-9. aprila, Anšeo zaštitnik je Elemiah;

za osobe rođene u razdoblju od 10.-14. aprila, Anđeo čuvar je Mahasiah;

za sve ljude rođene od 15.-19. aprila, Anđeo zaštitnik je Lelahel;

za osobe rođene od 20.-24. aprila, Anđeo zaštitik je Akhaiah;

za one koji su rođeni od 25.-30. aprila, Anđeo čuvar je Kahetel;

Mesec maj 

za ljude rođene od 1.-5. maja, Anđeo čuvar je Haziel;

za sve koji su rođeni u razdoblju od 6.-10. maja, Anđeo čuvar je Aladiah;

za osobe rođene u periodu od 11.-15. maja, Anđeo čuvar je Lauviah;

za sve one koji su datumom rođenja pripadnici razdoblja od 16.-20. maja, čuvar je Hahaiah;

za osobe rođene od 21.-25. maja, Anđeo čuvar je Iezalel;

za rođene u periodu od 26.-31. maja, čuvar je anđeo koji se zove Mebahel;

Mesec jun 

za osobe rođene od 1.-5. juna, Anđeo čuvar je imenovan kao Hariel;

za sve koji su rođeni od 6.-10. juna, Anđeo zaštitnik se zove Hekamiah;

za osobe rođene od 11.-15. juna, Anđeo čuvar je Lauviah;

za sve koji su rođeni od 16.-21. juna, Anđeo zaštitnik je Kaliel;

za osobe rođene od 22.-26. juna, Anđeo čuvar je Leuviah;

za sve ljude rođene od 27. juna do 1. jula, Anđeo čuvar je Pahaliah;

Mesec jul 

za osobe rođene od 2.-6. jula, čuvar je Anđeo koji se zove Nelkhael;

za osobe rođene od 7.-11. jula, čuvar je Anđeo nazvan Jeiajel;

za one rođene od 12.-16. jula, Anđeo čuvar je Melahel;

za sve koji su rođeni od 17.-22. jula, Anđeo zaštitnik je Haheviah;

za osobe rođene od 23.-27. jula, čuvar je Anđeo koji se zove Nith-haiah;

za ljude rođene od 28. jula pa do 1. avgusta, Anđeo čuvar je Haaiah;

Mesec avgust 

za osobe rođene od 2.-6. avgusta, čuvar je Anđeo koji se zove Jerathel;

za osobe rođene od 7.-12. avgusta, Anđeo čuvar je Seheiah;

za sve koji su rođeni u razdoblju od 13.-17. avgusta, čuvar je Anđeo koji se zove Reiel;

za osobe rođene od 18.-22. avgusta, Anđeo zaštitnik je Avumael;

za one ljude koji su rođeni od 23.-28. avgusta, Anđeo zaštitnik jeste Lekabel;

za sve rođene od 29. svgusta do 2. septembra, Anđeo čuvar se zove Vasariah;

Mesec septembar 

za osobe koje su rođene od 3.-7. septembra, zaštitnik je Anđeo koji se zove Jehuiah;

za osobe rođene od 8.-12. septembra, Anđeo čuvar je Lehahiah;

za ljude rođene u periodu od 13.-17. septembra, čuvar je Anđeo koji se zove Khavakuiah;

za sve koji su rođeni od 18.-23. septembra, Anđeo čuvar je Menadel;

za osobe rođene od 24.-28. septembra, Anđeo zaštitnik je Aniel;

za one koji su rođeni od 29. septembra do 3. oktobra, Anđeo čuvar je Haamiah;

Mesec oktobar 

za sve rođene od 4.-8. oktobra, čuvar je Anđeo koji se zove Rehael;

za osobe rođene od 9.-13. oktobra, Anđeo čuvar je Jejazael;

za ljude koji su rođeni od 14.-18. oktobra, Anđeo zaštitnik je Hahahel;

za sve rođene od 19.-23. oktobra, čuvar je Anđeo koji se zove Mikael;

za one koji su rođeni od 24.-27. oktobra, Anđeo čuvar je Veuliah;

za sve koji su rođeni od 28. oktobra do 2. novembra, Anđeo čuvar jeste Jelahiah;

Mesec novembar 

za rođene od 3.-7. novembra, Anđeo čuvar se zove Sehaliah;

za rođene od 8.-12. novembra, čuvar je Anđeo koji se zove Auriel;

za sve koji su rođeni u periodu od 13.-17. novembra, Anđeo čuvar je Aushaliah;

za osobe koje su rođene od 18.-22. novembra, Anđeo zaštitnik jeste Mihael;

za rođene u razdoblju od 23.-27. novembra, čuvar je Anđeo koji se zove Vehuel;

za osobe rođene između 28. novembra i 2. decembra, Anđeo čuvar je Daniel;

Mesec decembar 

za rođene u periodu od 3.-7. decembra, Anđeo čuvar je Hahasiah;

za sve koji su rođeni od 8.-12. decembra, čuvar je Anđeo zvani Imamiah;

za osobe koje su rođene od 13.-16. decembra, Anđeo zaštitnik je Nanael;

za rođene od 17.-21. decembra, Anđeo čuvar se zove Nithael;

za sve koji su rođeni u periodu od 22.-26. decembra, čuvar je Anđeo nazvan Mebahiah;

za osobe rođene od 27.-31. decembra, Anđeo čuvar je Poiel.

Šta su Anđeoski brojevi? 

Pretpostavlja se da nečiji sopstveni Anđeli čuvari, imaju poseban način komunikacije sa onim o čijoj „duši“ brinu dok je ona na „ovom svetu“, pa se najčešće dešava da se ta komunikacija svodi na takozvane brojeve u nizu, koji su po pravilu isti i predstavljaju „red“ od dva, tri ili četiri ista broja.

Međutim, postoje i neki „Anđeoski brojevi“ koji su veoma tipični, i koji imaju veoma posebno značenje, a kakav je na primer broj 0 ili broj 13, kao i niz 1212, ili pak niz brojeva 1234.

Značenje Anđeoskog broja 1111 

Kada se dogodi da neka osoba „ugleda“ niz brojeva 1111, bilo na digitalnom časovniku, bilo na nekom predmetu, u novinskom naslovu ili na televiziji, to je najverovatnije jasan znak kako neki od Anđela čuvara pokušavaju da ostvare direktan kontakt sa osobom koja im je „dodeljena“ da je štite, i kada uspostave „vezu“ treba da prenesu neku poruku ili da daju savet.

Broj 1111, prema tumačenjima numerologa, po pravilu znači da lični Anđeo čuvar šalje poruku da je potrebno opustiti se i „usporiti“ životni ritam, da treba razmisliti, „duboko udahnuti“ ili pak na trenutak „zastati“ i razmisliti o sebi, o svom bivstvovanju i o sopstvenom unutarnjem miru.

Takođe se smatra da brojčani niz 1111, predstavlja savet Anđela čuvara da:

  • treba da se razmišlja i deluje u skladu sa pozitivnim mislima;
  • da ako neko ima lepe želje može da očekuje da mu se one ostvare;
  • da se treba osloboditi strahova koji „koče“ napredak, i kada nema straha, život može biti veoma lep i ispunjen srećom;
  • uvek na sve u životu treba „posmatrati“ kao na neku novu šansu ili novu mogućnost, a ne kao na neku prepreku koja sputava i usporava dalje napredovanje;
  • kada se nešto iskreno i „od srca“ želi, Anđeli će pomoći da se to i ostvari, odnosno forma će da se „pretvori“ u sadržinu.

Sponzorisano:

loading...
Loading...