Andjeoski broj 2222 – značenje i tumačenje

Veruje se da svaka osoba ima na svom desnom i levom ramenu po jednog Anđela čuvara, a koje joj je dao Bog na rođenju, i koji je čuvaju od svakog zla, greha i nevolje, delujući svojim potpuno nevidljivim, ali veoma moćnim i vrlo izraženim stalnim prisustvom i savetima koje „daju“ obično šifrovanim porukama, svetlosnim signalima, neobjašnjivim događajima ili pak putem takozvanih Anđeoskih brojeva.

Anđeli čuvari su uz svakoga ko u njih veruje iskreno i od srca 

Iako se Anđeli čuvari, a kako je već i napomenuto ne mogu videti niti su „fizička“ bića, njihovo prisustvo se u izvesnim situacijama može ili naslutiti ili osetiti, i to obično onda kada je potrebno da osobama koje „čuvaju“ prenesu neku važnu poruku ili ih upozore na neku opasnost i nevolju.

Kako bi neka osoba mogla da „oseti“ da je njen Anđeo čuvar uz nju, pre svega je potrebno da u njega veruje i da prihvati da postoji nešto što je duhovno i što se ne može objasniti naukom i baš se olako demistifikovati i racionalizovati.

Načini na koji se nekome mogu „prikazati“ ili „obratiti“ Anđeli čuvari 

Prema nekim verovanjima, postoje tajni i misteriozni znaci kojima se može protumačiti prisustvo nekog Anđela čuvara, ali kako je već i napomenuto, samo onda kada osoba u Anđele veruje i kad je spremna da prihvati da su neobjašnjive pojave vezane za njihovo „delovanje“, te se ne trudi da im pronađe drugo značenje ili objašnjenje, jer tako može da uvredi ili naljuti svog „zaštitnika“.

– kada neka osoba ima problem ili veliku nedoumicu, Anđeli će u snu „doneti“ rešenje, pa će ujutru nakon buđenja sve da deluje razumljivo i pokazaće se da je pravo razrešenje već i „viđeno“ u snu, jer su ga Anđeli „prikazali“, a kako bi pomogli osobi da se izbori sa svojim tegobama;

– nekada se dešava da se osoba koja veruje u svog Anđela čuvara, oseti kao da je on pored nje, tako da ili pored nje samo stoji ili prolazi i pomera neki predmet ili daje znak koji je sasvim očigledan;

– kada je Anđeo čuvar prisutan, može se dogoditi da se promeni temperatura u prostoriji, bilo da na momenat postane ili hladnije ili pak toplije, i da to oseti samo osoba koja u svog Anđela veruje;

– nekada se dešava da se na mestima na kojima neko boravi ili na putu kojim ide, pojave bela perca sa krila Anđela, i to je očigledan pokazatelj da čuvar želi osobi da pokaže „pravi put“ ili joj daje i pravo rešenje koje ona samo treba da na pravi način „rastumači“ i razume;

– u nekim situacijama su i Anđeli čuvari vrlo „nestrpljivi“ i direktni, pa tada osobama koje štite od zla ili od greha, šapuću ili „u glavu ubacuju“ glasove i misli, te osoba može da ih jasno čuje i sve njihove savete da sledi i da posluša;

– kada se u prostoriji iznenada pojavi neki miris koji se nije osećao, i koji je „miris svežine“, ali se i ne može tačno razaznati ili se pak ne može objasniti odakle potiče ili na šta „podseća“ osobu koja ga oseća jer je u njenom prisustvu Anđeo čuvar koji joj šalje poruku;

– kada se u prostoriji iznenada pojavi bela svetlost ili se pojave senke koje brzo „promiču“, znači da je Anđeo čuvar prisutan, i da poručuje da je „prijatelj i zaštitnik“ te da od njega ne treba imati strah niti smatrati da želi da „onome koga čuva“ nanese bilo kakvo zlo ili donese nevolju.

Anđeli čuvari i značenje Anđeoskih brojeva i nizova 

Pored pomenutih „glavnih“ anđela čuvara, svaka osoba u toku svog života ima i takozvane „ine“ ili druge tj „sporedne“ Anđele čuvare, a koji se pak „pojavljuju“ u zavisnosti od tačnog momenta kada su nekome potrebni, ili kada ih neko svojim mislima i energijom „prizove“ u pomoć (prema nekim drugim verovanjima i verskim navodima, postoji ukupno 72 Anđela čuvara, a koji su ipak dodeljeni svakome prema mesecu rođenja, i koji štite neku osobu 5-6 dana u datom mesecu svake godine) .

I kada neka osoba veruje u Anđele, oni se veoma retko „prikazuju“ otvoreno, i najčešće sa onim koga štite „razgovaraju“ putem znakova ili simbola, putem nizova brojeva, karkterističnih pojava ili pak preko nekih iznenadnih i neobjašnjivih fenomena.

Neki od „tajnih znakova“ da je Lični Čuvar prisutan su već navedeni u prethodnom delu teksta, a u nastavku će biti objašnjena značenja nekih brojeva ili brojnih nizova.

Značenje i tumačenje Anđeoskog broja tj niza od brojeva 123 i/ili 1234 – ovakav sled brojeva, predstavlja poruku Anđela čuvara, da je potrebno da se data osoba pslobodi nekih strahova i/ili teških misli, ili da svoj teret iz prošlosti ostavi iza sebe te da „krene napred“, sa verom u „bolje sutra“ i sa nadom u sreću, uspeh, ljubav i blagostanje.

Prema tumačenjima numerologa, ovaj brojčani niz znači da osoba treba da prepozna u sebi ili oko sebe, sve ono što je sputava i što joj ne dozvoljava da napreduje i da bude srećna, te da se takvog „bremena koje nosi“ oslobodi, i da nauči da „izgradi“ svoju budućnost i da ostvari ličnu radost.

Značenje i tumačenje Anđeoskog broja 0 – nula u tumačenju stručnjaka numerologa, označava zatvoreni krug i neprekinutu vezu sa Bogom, te znači da se sve vraća na početak, i/ili da svemu dolazi kraj, ali da ova dva „događaja“ jedan drugog ne isključuju, tj da je svaki kraj novi početak, i da svaki novi početak ima i svoj neminovni kraj.

Nula takođe može da se shvati kao beskonačnost i putanja koja „vodi“ sa jednog u drugi svet, ali i da neka osoba ima „više života“ odnosno da nakon smrti, njena duša ponovo može da se „vrati“ u „zemaljski život“ ali u nekom drugom obliku.

Značenje i tumačenje Anđeoskog broja tj niza brojeva 1212 – ovaj broj prema profesionalnim numerološkim studijama, označava sposobnost koja je nekoj osobi data od njenog Anđela čuvara, da pređe preko svojih strahova, da se oslobodi strepnji i sumnji, i da tako uspe da lakše napreduje u životu i da ostvari sve svoje želje i/ili da pronađe svoju sreću i mir.

Takođe se smatra, da broj tj niz 1212, podstiče osobu da ispolji sve svoje sposobnosti i talente, da bude plemenita i požrtvovana za druge, da svoju energiju ne „troši“ uzaludno, te da uvek misli ili radi pozitivno i dobro, jer će joj se tako samo dobrim i „vratiti“, odnosno kada nekom pomogne i njoj će Bog i Anđeli pomoći kada ustreba.

Značenje Anđeoskog brojčanog niza 2222 

Kada neka osoba od svog Anđela čuvara, „dobije“ brojčanu poruku u vidu niza 2222, to je znak da joj njen zaštitnik poručuje da mora uvek da ima vere u sebe i u svoje snove, te da nikada nema potrebe da odustaje ili posustaje, jer kada je neka želja dovoljno iskrena i „jaka“, ona ima velike i dobre predispozicije da se i ostvari.

Ovaj brojčani niz je i poruka ličnog Anđela, da se treba uvek „nadati najboljem“, da nikako ne treba imati sumnju ili strah, da vera i „snaga volje“ mogu da pobede i najveće prepreke i nevolje koje na putu do ostvarenja ciljeva i želja mogu da se pojave.

Kao jedna od velikih vrlina, a koju pak osobi koju „štite“ ovakvim brojčanim nizom „poručuju“ njeni Anđeli čuvari, jeste upornost i istrajnost u namerama, kao i iskrenost i „otvorenost misli i srca“, i težnja da se uspe u nečemu, a ne da se odustane i da se na sve gleda pesimistički.

Direktna poruka pomenutog brojčanog niza 2222, parafrazirano bi mogla da glasi – „svaki trud se na kraju ipak isplati“ ili „ treba biti strpljiv, jer će se uloženi rad, energija i utošeno vreme veoma dobro isplatiti, i ostvariće se sve ono za šta se neko vredno žrtvovao i do krajnje granice i borio“.

Sponzorisano:

loading...
Loading...