Islamski sanovnik – tumačenje snova u Islamu

Iako je poznato da svi ljudi imaju sposobnost da sanjaju, da veruju u snove i da neki od njih imaju tendenciju da ih tumače kako bi otkrili njihovo „skriveno značenje“, ipak su posve baš specifični snovi u islamu, i postoje određena pravila kojih se osobe ove veroispovesti moraju pridržavati, jer se u muslimanskoj religiji smatra da su snovi jedan oblik smrti.

Naime, jedno od poglavlja svete muslimanske knjige, Kurana, parafrazirano “kazuje” da Alah uzima duše umrlih, ali isto tako i duše osoba koje sanjaju i time i spavaju dubokim snom, ali ne baš uvek i svakome ko spava i sanja, već u tačno vreme koje je za neku osobu “predodređeno”.

Pravila u Islamu kojih treba da se pridržavaju osobe koje sanjaju 

U muslimanskoj religiji, postoje takozvani “adabi” ili propisi tj pravila, a kojih bi trebalo da se striktno drže osobe koje se pripremaju za počinak, odnosno pre nego što im se dogodi da usne.

Prema preporukama hatiba (imama) Hafiza Ibn Hadžera El-Askalanija, postoji bar šest osnovnih pravila za osobe koje polaze na spavanje i koje mogu da sanjaju snove u toku spavanja, a kako bi im snovi bili ugodni, i kako ne bi sanjali bilo šta “protivno” Alahovoj volji:

– uvek treba govoriti samo istinu i biti pošten i pravedan;

– prilikom spavanja abdest (posuda za ritualno pranje ruku i umivanje pre molitve) uvek treba da se nalazi sa desne strane kraj uzglavlja;

– neophodno je da se pre polaska na počinak “prouče” određena poglavlja (sure) iz Kurana, i to su El-Lejl; El-Ihlas; El-Felek; En-Nas; Et-Tin i Eš-Šems;

– potrebno je izgovoriti “dovu” – molitvu kojom se muslimanski vernik obraća Alahu, i kojom sebi treba da obezbedi dobro, a da od sebe otera zlo, a što će Svemogući Ala hi omogućiti ako je neko pošten, iskren i odan vernik;

– snovi se nikada ne smeju prepričavati ženama (jer ih žene često olako tumače kroz “stvari”, a ne kroz njihova značenja); bitno je napomenuti da se u Islamu snovi nikada ne povezuju sa osobama ili sa predmetima, već se tumače prema značenju;

– snovi se takođe nikada ne prepričavaju neprijateljima ili pak osobama koje su neuke, ili koje su nevernici.

Pravila u Islamu kojih treba da se pridržavaju osobe koje tumače snove 

Kako previla “nalažu”, i tumačenje snova u islamu, ima svoje “adabe”, a to su sledećih nekoliko pravila:

– snovi se nikada ne smeju tumačiti po noći;

– snovi se ne tumače pri izlasku ili pri zalasku sunca;

– snovi se ne tumače pred samo podne (takozvani “zeval”);

– potrebno je da se što je moguće češće snovi tumače “pozitivno”, jer tada imaju veću šansu da se ostvare i da donesu dobro onome ko ih je sanjao;

– snovi se ne smeju izmišljati, preuveličavati ili se loši snovi lažno “predstavljati” kao dobri, jer je to veliki greh prema Alahu, a osoba koja je sklona takvom ponašanju je ili bolesne psihe ili spada “u zlo koje je potrebno iskoreniti da ne truje društvo”;

– u muslimanskoj veri se kao najveća laž smatra laganje o snu, jer su osobe tada (kao i u času svoje smrti) “najbliže” Svemogućem Alahu.

Muhammed ibn Sirin – Veliki Islamski Tumač Snova 

Prema poznatoj knjizi, a koja se zove muslimanski sanovnik ili malo preciznije rečeno – Ibn Sirin Veliki Tumač Snova, postoji podela na snove koji su “pravi tj istiniti ili lažni”, i oni su podeljeni u sedam odnosno u pet grupa.

Lažni snovi prema Islamu su: 

– san koji sanja čovek koji je grešnik ili nevernik, i koji se naziva “hulm” – takav san se nikada ne tumači niti se o njemu javno i “glasno” govori, odnosno on se uopšte ne komentariše;

– snovi koji su odraz neke duševne bolesti, ili svakodnevne “preokupacije” se smatraju lažnim;

– lažni su snovi koje neka osoba usni kada je bolesna, kada ima groznicu ili povišenu telesnu temperaturu;

– jedan san koji se sanja u strahu ili je nastao delovanjem šejtana (đavola);

– više snova koji su posledica straha od šejtana ili su nastali pod njegovim uticajem na ljudski um;

– lažni san je i san koji sam šejtan tj đavo nekome prikazuje; pravilo je da se takav san baš nikada ne tumači, o njemu se ne govori i o njemu se ne misli, i potrebno je da osoba koja je usnila o tom snu ne razmišlja, id a ga se ne seća;

– lažnim se smatraju svi snovi koji nastaju kao rezultat nekih telesnih (fizičkih) bolova ili tegoba.

Istiniti snovi prema Islamu su: 

– radostan i dobar san, a koji je “dat” od Alaha, ili pak sanjanje samog Uzvišenog Alaha je istinit;

– svaki san kojeg nekome pokaže anđeo (melek) je istinit i pravi san;

– san kojim se aludira na nešto ili koji ima preneseno značenje (takav se san zove mermezeh);

– neki san koji treba da se protumači potpuno suprotno je istinit san (ako neko sanja loše, a u stvari se u javi takav san tumači kao nešto veoma dobro i pozitivno);

– san koji je sasvim jasno istinit, ali koji se na javi ne mora odmah i obistiniti jer treba biti strpljiv.

Tumačenje snova u Islamu 

Prema onome što “prikazuje” islamski tumač snova, osoba koja spava može da sanja snove koji se odnose na veru tj na Islam ili samoga Alaha; na druge ljude; na životinje; na “svet”(dun’jaluk) ili na takozvana „sredstva za život“.

Snovi o Islamu 

Kada neka osoba sanja da razgovara sa Uzvišenim Alahom (dok je Alah iza zaklona i osoba koja ga sanja mu ne vidi lice) – znači da je dobar vernik; da će imati ugled u društvu i steći poverenje drugih ljudi;

Kada neko sanja da razgovara sa Alahom (ali bez ikakvog zaklona između njih) – znači da mu je vera „oslabila“ ili da je grešan i da treba da se pokaje i da „prouči dovu“ tj da moli za oprost svog greha ili grehova;

Kada neka osoba sanja da moli Alaha za oproštaj svojih grešaka ili pak pogrešnih misli – znači da mu Uzvišeni Alah sve oprašta i da će ga ubrzo „snaći“ velika radost i sreća, ili će pak pronaći mir u samom sebi;

Ukoliko neko sanja da mu je Alah poklonio odelo ili bilo kakvu drugu materijalnu stvar – san ima značenje da je čovek nezajažljiv i pohlepan, te da će biti pun nevolja i briga dok je živ, ali mora i na tome da bude zahvalan i ponizan pred Alahom;

Kada neko u snovima govori ili „dela“ protiv Alaha, ili pak ima druge „idole“ ili drugog Boga u koga veruje – znači da ga je „omađijao“ sam đavo, i da on ne prihvata blagodeti Alaha već se čak i protivi Njegovom učenju, i snosiće posledice zbog takvih svojih misli;

Kada neko sanja da vidi anđela (meleka), i ako je taj anđeo osobi „poznat“ (misli se na meleke iz Kurana) – znači da će se toj osobi u životu desiti neki pozitivni preokreti ili će čuti dobre vesti;

Kada neka osoba sanja da mu se anđeli nalaze u kući – treba da se pripazi lopova ili zlih ljudi;

Kada neko sanja nasmejanog anđela smrti – znači da će umreti kao vernik i da će ga Alah primiti u svoje okrilje;

Kada neko sanja anđela smrti koji je ljut ili tužan – ta osoba će umreti bez pokajanja i oprosta, ili noseći neki veliki teret i muku u svojoj duši;

Kada neka osoba sanja poslednje poglavlje (suru) u Kuranu (a koja se zove En-Nasr) – znak je da mu se veoma brzo približava smrt, ali to ne znači da je grešan i da mu je smrt kazna;

Kada neka osoba usni da se pomirila sa svojim velikim neprijateljem, te da se sa njim ili grli ili se rukuje – znači da će i na javi da se pomire i da od neprijatelja postanu odani prijatelji ili drugovi (rukovanje se u Islamu tumači kao veliki gest vraćanja vere u ljubav i u ljude uopšte);

Ako neko sanja da nepoznatog starca u snu pozdravlja (da mu naziva „selam“) – znak je da će se ta osoba spasiti od gneva Alahovog i da će ga zaobići kazna koju mu je Uzvišeni Alah namenio;

Kada pak, neko sanja da pozdravlja tj da „naziva selam“ starom čoveku koga poznaje – znači da će se uskoro oženiti nekom lepom devojkom, a ako je već oženjen da će dobiti neko blago ili dar;

Kada neka osoba sanja da se bori u džihadu (muslimanski „Sveti Rat“), a licem je pri tome skoro ili sasvim direktno okrenut prema bojnom polju – prekinuće rodbinske veze ili će izgubiti nekog od članova porodice ili pak svoju veru;

Ako neko sanja da neki njemu poznati ili nepoznati ljudi idu u džihad – sanjani „borci“ će biti na javi slavni, bogati ili cenjeni u društvu;

Kada neka osoba sanja svoju smrt, ili da leži mrtav i bez odeće na tlu – ubrzo će da osiromaši;

Ako neko sanja da mu je umro poznanik ili prijatelj, te u snu za njim plače i jadikuje – znači da će nekoga ko mu je blizak, ili pak nekog od njegovog potomstva da zadese velike nevolje i brige;

Ako neko pak sanja da ga umrlog nose na nosilima – znači da će se njegovo bogatstvo uvećati, a on će se sasvim preporoditi i život će mu krenuti na bolje;

Kada neka osoba sanja kako je umrla i kako je zakopavaju u grob – verovatno će ubrzo otići na put na kome će ga pratiti sreća i vratiće se bogat ili uspešan;

Kada neko sanja da je nakon smrti i svoje sahrane, izašao iz groba – pokajaće se za svoje grehe;

Ako neko sanja da ga u snu doziva neka umrla osoba, kojoj samo čuje glas a ne vidi jo lik, i ako on sa tom mrtvom osobom pođe – ubrzo će oboleti i umreti od iste bolesti od koje i umrli koga je sanjao patio i umro;

Kada neko u snu vidi đavola (šejtana), ili ga on dotakne dok se moli Alahu – znak je da će imati baš mnogo neprijatelja na javi, ali će ga Uzvišeni Alah zaštititi od njihove zlobe;

Ako neko usni da sa đavolom razgovara ili da ga đavo (šejtan) uči kome da se klanja – na javi će takva osoba biti sklona da ogovara, spletkari, da bude zlobnik i nevernik.

Snovi u Islamu koji se odnose na druge ljude 

Kada neko sanja mladog momka koji je u snu beo – to je neki pritajeni neprijatelj; kada je mladić koji je viđen u snu crn – neprijatelj je moćan ili bogat; ako je mlada muška osoba u snu plava – to znači da je neprijatelj neka starija osoba koja je mudra i vrlo podmukla u svom delovanju;

Kada neko sanja starca – to znači da je osoba koja sanja na javi veoma vredna i marljiva, da vrlo dobro brine o svojim bližnjima, i da je pravi vernik;

Ako neko sanja lepoticu koja mu je ušla u kuću – čuće ubrzo radosnu vest ili će doživeti sreću;

Kada neko sanja ženu koja je gojazna – znači da će naredna godina biti blagorodna;

Ako neko sanja dete – znači da ima veoma opasnog neprijatelja, koji mu se na javi prikazuje kao da mu je prijatelj, a u stvari mu nikako ne želi dobro;

Kada neko sanja bolest i to pre svega groznicu – to je u suštini veoma loš pokazatelj, i nagoveštaj je skore smrti onoga koji sanja;

Ako neka osoba sanja da je gubavac – steći će neko materijalno bogatstvo ili će postati naslednik;

Ako neko sanja da ima bradavice po telu – osoba ima bogatstvo ali je u stalnom strahu od toga da će da osiromaši;

Kada neko sebe sanja kao „ludaka“ odnosno kao nekog psihijatrijskog bolesnika – imaće dobitak koji je „ravan“ težini njegovog ludila u snu;

Kada neko sanja osobu koja mu u snu preti – ta osoba će na javi biti u nekom smislu poražena ili ponižena, dok će osoba koja je pretnju sanjala da bude sigurna i da uživa ugled i pažnju drugih;

Ako neko sanja da ga u snu osoba koju poznaje udara (tuče) – znak je dobra za osobu koja sanja, a lošeg života ili bolesti za osobu koja je siledžija;

Kada neko sebe sanja kao siroče – biće prevaren ili će osiromašiti; neko će mu na prevaru uzeti sve što ima;

Kada neka osoba sanja da je u zatvoru – to je znak da će se uzdići na vlast i postati moćan, ali će da vlda pravedno i u skladu sa Alahovim zakonima;

Kada neko sanja kako je skrenuo sa „označenog“ i utabanog puta – biće sklon grehu, lažima ili neverstvima i bludničenju;

Kada neko sanja da se opasao sabljom – ili će dobiti neku vlast ili će mu se roditi muško dete;

Ako neko sanja da je bacio strelu koja nije dospela do cilja – poslaće nekog glasnika koji neće da uspe da obavesti osobu kojoj je vest namenjena;

Kada neka osoba sanja sekiru – obogatiće se ili će doći na vlast;

Ako neko sebe sanja kao ranjenika, a da je ranjen u desnu ruku – dobiće neki imetak ili od svog muškog rođaka ili od nekog druga; ako sanja da je ranjen u levu ruku – dar ili imetak će da dođe sa „ženske“ strane odnosno od neke žene iz bliže ili dalje familije;

Ako neko sanja da je počinio ubistvo – desiće mu se neka velika i neočekivana promena u životu;

Kada neko sanja da je počinio samoubistvo – iskreno će se pokajati za neka svoja nedela, te može da očekuje samo dobro u bliskoj budućnosti.

Snovi u Islamu koji se odnose na životinje 

Kada neko sanja kako jaše konja koji je u galopu – počiniće na javi neki veliki greh jer je vođen lošim nagonima ili želi da na nepošten način dođe do bogatstva;

Ako neko sanja magarca – biće srećan ili bogat i uspešan u životu;

Ako neko sanja da čuva ovce ili da trči za njima ali ne može da ih stigne – znači da će mu godina biti loša za posao, ili da će doživeti neki materijalni gubutak ili će pak dosta osiromašiti;

Ako neko sanja kako je zaklao jagnje ali iz čiste obesti, a ne kako bi se njegovim mesom jedva prehranio – njemu ili nekome iz njegove okoline ili familije će umreti dete;

Ako neko sanja da hrani jato malih ptica (vrabac; lastavica; slavuj) – on će se obogatiti ili će steći ugled i poštovanje;

Ako neko sanja sokola koji mu je u kući – pobediće svog neprijatelja na pošten način;

Kada neko sanja sovu u kući – biće ubrzo opljačkan ili treba da se pripazi naoružanih lopova;

Ako neko sanja da mu iz kuće odlaze laste – otputovaće mu deca ili rođaci; ostaviće ga žena ili neki bliski prijatelji;

Kada neko sanja golubicu – znači da mu je žena verna ili da će čuti neki dobar glas ili doživeti neku radost;

Kada neko sanja da mu skakavci „padaju“ na krov od kuće – sprema se velika kiša ili oluja;

Ako neko sanja zmiju – ima neprijatelja; kada je zmija u kući – neprijatelj je prikriven i sprema neku odmazdu; bela zmija je simbol teškog neprijateljstva;

Kada neko sanja da se pretvorio u zmaja – ili će dobiti neko bogatstvo i nasleđe ili će dobiti vlast;

Kada neko sanja da je ubio škorpiju – najpre će osiromašiti, ali će radom i trudom opet steći vrlo veliko imanje;

Ako neko sanja miša u kući – žena mu je neverna ili je grešna; može da bude lažljivica, lopov ili pak bludna žena;

Kada neko ko je bolestan sanja da po njegovom telu gmižu mravi – ubrzo će umreti od te bolesti;

Snovi u Islamu koji se odnose na takozvani dun’jaluk (svet koji nekoga okružuje) 

Kada neka osoba sanja da se u snu „vinula“ u nebo – doživeće veliki poslovni uspeh na javi;

Ako neko ko je na javi bolestan sanja da se „vinuo“ u nebo i da se nije ponovo spustio na zemlju tj da nije nogama dotakao čvrsto tlo – umreće veoma brzo od bolesti od koje pati;

Kada neko sanja vazduh koji je pun dima – simbol je obično suše ili neke vremenske nepogode; sa druge strane vazduh koji je „zamutila“ magla – simboliše nekog ko spletkari, nekog ko zavađa ljude ili pravi pometnju kako bi se okoristio o tuđu nevolju;

Ako neka osoba koja je bolesna sanja da je jutro svanulo – znak je da će se na neki način rešiti te svoje tegobe (bilo da će olakšanje uslediti zbog smrti ili zbog ozdravljenja);

Ako neko sanja večitu tamu, odnosno neko mesto na kome je uvek noć i na kome se nikada neće videti zrak sunca niti će svanuti dan – to mesto i ljudi koji u njemu žive će ili osiromašiti, ili će se masovno razboleti od neke zarazne bolesti ili će pak umreti od gladi;

Kada neka osoba sanja da je sunce pocrvenelo – znači da na javi nekome čini zlo ili nanosi veliku nepravdu;

Kada neko sanja da se sunce pomračilo ili da ga je „zaklonio“ oblak ili pak gusta magla – toj će se osobi na javi desiti neke neželjene promene, bilo u vidu bolesti, gubitka, siromaštva ili bruke;

Kada neka osoba sanja da joj je sunce obasjalo kuću u kojoj živi – postići će bogatstvo, ugled ili moć i biće cenjen i poštovan u sredini u kojoj živi;

Kada neko sanja da se sunce „spustilo“ sa neba na zemlju – njegovim roditeljima preti neka tuga ili bolest i nesreća;

Ako neka osoba sanja da mesec zalazi iza brda ili oblaka – neće uspeti da ostvari svoje ciljeve ili želje na javi;

Kada neko sanja da zvezde padaju sa neba na zemlju ili u neku veliku vodu (reku ili more) – znak je da će neka draga osoba ili bliska rodbina doživeti patnju, bolest ili smrt;

Ako neko sanja da je okićen zlatom – osiromašiće i izgubiti stečeni imetak na javi;

Kada neka osoba sanja da mu je cela kuća od zlata – treba da se pripazi požara u kući;

Ako neko usni da na rukama ima narukvice od srebra ili od zlata – biće bačen u okove ili će da ode u zatvor;

Kada se nekome u snu „prikaže“ da su mu oči od zlata ili pak da mu se u očima „oslikava“ zlatni sjaj – to znači da će izgubiti vid ili u požaru ili od neke bolesti;

Kada neko sanja da u svoju kuću unosi mnoštvo zlatnih novčića – steći će veliki imetak ali na neki nepošten način, i vrlo brzo će ga izgubiti na kocki ili će mu kuća biti opljačkana;

Kada neki muškarac sanja da mu je na glavi zlatna kruna – oženiće se bogatom ženom i kapital će steći putem miraza; kada pak žena sanja da ima krunu na glavi – rodiće mužu mnogo dece;

Ako neko ko je bogat ili je na vlasti, sanja da je sa ruke skinuo prsten – izgubiće položaj, moć ili svo svoje bogatstvo; ako isti san sanja žena – umreće joj muž ili će izgubiti dete; kada neko ko je na javi bolestan sanja ovakav san – znači da mu se bliži smrt;

Ako neka osoba sanja da joj iz usta ispadaju biseri koje drugi ljudi sakupljaju – znači da daje baš vredne savete i da se iskreno ophodi prema svojim najmilijima;

Kada neko sanja da je drugome pozajmio nisku bisera – dete će mu se razboleti i ubrzo će umreti;

Kada neka osoba u snu žvaće bisere i lomi ih zubima – znači da je ona na javi sklona spletkama i da volida ogovara druge ljude;

Kada neko sanja da pije vodu iz bunara ili iz posude, ali ne popije svu vodu – izlečiće se od neke bolesti, ili će pak povratiti svoj ugled, imetak ili vlast;

Kada neko sanja da nosi posudu koja je do vrha puna vode ali je ne prosipa – oženiće se, steći će veliko bogatstvo, vratiće dugove, doživeće pozitivne promene;

Ako neko sanja da mu kuća prokišnjava ili da mu je u kući izvor vode – na javi znači da će osoba plakati zbog nečije smrti, ili pak zbog neke nesreće i nevolje koja će njegovu kuću da zadesi;

Ako neko sanja da pije vodu koja je crne boje – izgubiće vid; ako neko sanja da crnu vodu vadi iz bunara – žena koju oženi neće moći da mu podari naslednike;

Kada neko sanja da pije vodu koja je žute boje ili je sasvim mutna – na javi će se teško razboleti;

Kada neka osoba sanja da se kupa u moru po zimi ili kada su talasi veliki – desiće mu se nekakva nevolja, otići će u zatvor ili će oboleti od teške bolesti;

Kada neko sanja poplavu – doživeće na javi veliku tugu i bol, i proliće dosta suza;

Ako neka osoba sanja da mu gori u vatri neki deo odela ili deo tela – znak je neke štete ili nevolje na javi;

Kada neko sanja da se opekao u vatri – neko ga na javi ogovara jer mu zavidi na svemu što ima;

Kada neko sanja da u mraku vidi rasplamsalu veliku vatru – postaće bogat, moćan i poštovan;

Ako neka osoba sanja da se guši u dimu i da od dima ne vidi ništa – očekuje je neka velika tuga, i briga ili će proliti velike suze.

U zaključku treba napomenuti, da je u ovom tekstu naveden samo jedan manji deo svih poznatih tumačenja snova po Islamu, a da se celokupna objašnjenja i značenja mogu pronaći ili u pisanom ili pak u internet izdanju poznatog Velikog Tumača Snova po Ibn Siri.

Sponzorisano:

loading...
Loading...