Kineski kalendar začeća i izračunavanje pola deteta

Kako mu i samo ime kaže, Kineski kalendar koristi se pre svega u Kini, i u još nekim od zemalja Dalekog istoka, spada u grupu takozvanih lunarno – solarnih (skraćeno lunisolarnih) kalendara, a jer ima 12 lunarnih meseci, i svaka druga ili treća godina ima jedan takozvani prestupni ili češće poznatiji i kao interkalirani mesec.

Zašto je Kineski kalendar neobičan, i koja su pravila i razlike u odnosu na „standardni“? 

Postoje određena pravila po kojima se već pomenuti Kineski kalendar razlikuje od standardnog tj gregorijanskog kalendara (a koji je u savremenoj Kini takođe u upotrebi, dok se pak tradicionalni Kineski kalendar koristi za obeležavanje nekih praznika – Kineska Nova Godina; Festival sredine jeseni i takozvani Duan Wu festival).

– kako je i napomenuto, Kineski kalendar ima 12 lunarnih meseci – što znači da prvi dan svakog meseca počinje u vreme „mladine“ tj u ponoć onoga dana kada je mesec mlad;

– druga važna činjenica, da je kod Kineza svaka druga ili pak treća godina „prestupna“ odnosno da ima navedeni interkalirani mesec, i on može da usledi posle bilo kog od dvanaest „redovnih“, ili stalnih meseci u godini (a koji se kao i u našem kalendaru obeležavaju brojevima od 1 – 12, ali i imaju svoja imena koja su „alternativna“ onima po gregorijanskom kalendaru);

– u Kineskom kalendaru se razlikuju dve godine tj lunarna i solarna, pošto je kako je već i ranije napomenuto ovaj kalendar luni-solaran; tako je lunarna godina ona koja ima 12 lunarnih meseci, te se računa od jedne do druge Kineske Nove Godine (ili drugačije poznate u Kini i kao Festival proleća); solarna godina predstavlja razdoblje koje se računa između dve prolećne ravnodnevnice ili pak između dve zimske kratkodnevnice;

– u Kineskom kalendaru se za brojanje meseci koristi samo i isključivo takozvana solarna godina, dok se lunarna godina koristi kao osnova za brojane dane i/ili datume;

– u pomenutom kalendaru je svakog 15. dana u mesecu vreme kada je Mesec pun, dok je kako je pomenuto prvi dan u mesecu predstavlja „dan mladog meseca“;

– u Kineskom kalendaru, Sunce uvek prolazi zimsku kratkodnevnicu, tačno u 11. mesecu u godini;

– u Kini je svaki mesec povezan sa poljoprivredom, pa su alternativna imena meseci u godini, vrlo često nazvana po nekom voću, cvetu, biljci ili pak kao prvi i poslednji mesec u godini.

– primer alternativnog imenovanja svih 12 meseci u Kineskom kalendaru je sledeći – januar (prvi mesec); februar (mesec kajsije); mart (mesec breskvi); april (mesec šljiva); maj (mesec guave); jun (mesec lotosa); jul (mesec orhideja); avgust (mesec pupoljaka osmanthusa – grma koji spada u porodicu maslina); septembar (mesec pupoljaka hrizantema); oktobar (dobar mesec); novembar (zimski mesec); decembar (poslednji mesec);

– svaka godina po Kineskom kalendaru, pripada po jednoj od dvanaest životinja, a koje su se za to koja će se naći na kom mestu od ukupno dvanaest, međusobno borile prema kineskoj legendi na obali reke koju je bilo potrebno da najbrže ili pak najlukavije preplivaju, te je redosled po ranije pomenutim „životinjskim godinama“ sledeći – godina miša (pacova); godina vola; godina tigra; godina zeca; godina zmaja; godina zmije; godina konja; godina ovce (ili koze); godina majmuna; godina petla; godina psa i godina vepra (svinje);

– pomenute životinje u Kineskom horoskopu predstavljaju i dvanaest znakova horoskopa, a koji su alternativa „našim“ uobičajenim astrološkim znacima.

Kineski kalendar začeća – šta podrazumeva i kako se računa pol još nerođenog deteta 

Smatra se da je prema nekim utvrđenim činjenicama, prvi Kineski kalendar začeća, pronađen pre oko sedam stotina godina, a u jednoj carskoj grobnici koja se nalazila blizu grada Pekinga, i da se danas nalazi izložen u muzeju pomenutog grada u Kini.

Kako se veruje, uz pomoć Kineskog kalendara začeća, moguće je da se na veoma tačan i precizan način ustanovi pol deteta koje treba da se rodi, a na osnovu starosti (godina života) majke, te i na osnovu meseca u kome je dete „začeto“.

Tako su prema ovim navedenim podacima napravljene tabele, gde se u vertikalnom tj uspravnom redu nalaze meseci u godini, dok se u horizontalnom „zaglavlju“ tabele nalaze godine majke koje je imala na sam dan začeća (obično su navedene vrednosti od 18. – 45. godine starosti).

Iako se u nekim situacijama smatra da se na osnovu pomenute tabelarne metode može baš sasvim sigurno i tačno utvrditi koga će pola biti novorođenče u preko 90% slučajeva, savremena nauka i  kritikuje ili opovrgava ovakva „laička“ predviđanja, i savetuje da se ona shvate kao vid zabave ili razbibrige, a da se za precizno utvrđivanje pola deteta, ipak koriste savremene, moderne i veoma napredne ultrazvučne metode u određenom mesecu starosti fetusa.

Tabela začeća po kineskom kalendaru – tumačenje 

U narednim redovima teksta, biće navedeno objašnjenje tabelarne metode iz Kineskog kalendara začeća, a kako je pomenuto prema mesecu i prema datim godinama života majke, i biće naveden pol koji se očekuje u skraćenom obliku, tačnije početnim slovima ž (devojčice) i m (dečaci).

– ako se dakle začeće dogodilo u mesecu januaru, a zatim prema datim godinama majke situacija je sledeća – ako majka ima 18 godina rodiće žensko dete; pa nadalje sa 19. – muško; sa 20. – ž; u 21. – m; u 22. – ž; u 23. – m; u 24. – m; u 25. – ž; u 26. – m; u 27. – ž; u 28. – m; u 29. – ž; u 30. godini takođe muško dete; u 31. – m; u 32. – m; u 33. – ž; u 34. – m; u 35. – m; u 36. – ž; u 37. će biti rođeno muško dete; u 38. – ž; u 39. – m; u 40. – ž; u 41. – m; u 42. – ž; u 43. – m; u 44. – m; i  u 45. godini će biti rođeno žensko dete;

– ako je mesec začeća februar, prema godinama majke je pretpostavljeni pol deteta sledeći – sa 18. godina će se roditi muško dete; u 19. – ž; u 20. – m; u 21. – ž; u 22. – m; u 23. – m; u 24. – ž; pa u 25. – m; u 26. – ž; u 27. – m; u 28. – ž; u 29. – m; u 30. – ž; u 31. – ž; u 32. – ž; u 33. – m; onda u 34. – ž; u 35. – m; u 36. – m; u 37. – ž; u 38. – m; u 39. – ž; u 40. – m; u 41. – ž; u 42. – m; pa u 43. – ž; u 44. – m, u 45. – m;

– deca koja su začeta u mesecu martu, a prema napred pomenutim godinama majke, rađaju se po sledećim pretpostavljenim polovima – u 18. – ž; u 19. – m; u 20. – ž; u 21. – ž; u 22. – m; u 23. – ž; u 24. – m; u 25. – m; u 26. – m; u 27. – ž; u 28. – m; u 29. – ž; u 30. – ž; u 31. – m; u 32. – m; u 33. – m; u 34. – m; u 35. – ž; u 36. – m; u 37. – m; u 38. – ž; u 39. – m; u 40. – ž; u 41. – m; u 42. – ž; pa u 43. – m; u 44. – ž i u 45. – m;

– ako je začeće u mesecu aprilu, a prema već prethodno navedenim godinama majke od 18. do 45. postoji sledeća verovatnoća da dete bude dečak ili devojčica – m; ž; m; ž; ž; m; m; ž; ž; m; ž; ž; ž; ž; ž; m; ž; ž; ž; ž; m; ž; m; m; m; m; m; ; ž; m; ž; m; ž;

– ako je začeće u mesecu maju, a prema godinama majke od 18. do 45., postoji sledeći redosled dece po pretpostavljenim polovima – m; ž; m; ž; m; m; ž; ž; ž; ž; ž; m; ž; ž; ž; ž; ž, ž; m; ž; m; m; ž; m; ž; m; m; ž;

– ostali meseci začeća i potencijalni polovi deteta se mogu pronaći u gotovim tabelama ili pak u internet – kalkulatorima u koje se unose opet mesec začeća i godine majke, te se na osnovu toga proračunavaju mogući polovi novorođene dece.

Važna napomena

Ovom prilikom u tekstu su kao početni meseci uzeti oni koji pripadaju gregorijanskom kalendaru, a radi lakše orijentacije, dok se pak u Kineskom originalnom kalendaru uzimaju lunarni meseci, a koji su prema pripadajućim datumima raspoređeni na sledeći način:

prvi lunarni mesec – obuhvata razdoblje od 14. februara do 15. marta;

drugi lunarni mesec – obuhvata period od 16. marta do 13. aprila;

treći lunarni mesec – period od 14. aprila do 13. maja;

četvrti lunarni mesec – obuhvata razdoblje od 14. maja do 11. juna;

peti lunarni mesec – period od 12. juna do 11. jula;

šesti lunarni mesec – vremenski razmak od 12. jula do 9. avgusta;

sedmi lunarni mesec – vremenski period između 10. avgusta do 7. septembra;

osmi lunarni mesec – period koji obuhvata vreme od 8. septembra do 7. oktobra;

deveti lunarni mesec – vremenski razmak od 8. oktobra do 5. novembra;

deseti lunarni mesec – vreme između 6. novembra do 5. decembra;

jedanaesti lunarni mesec – razmak od 6. decembra do 9. januara;

dvanaesti lunarni mesec – vremenski period od 10. januara do 13. februara.

Sponzorisano:

loading...
Loading...