Venera u vodoliji – značenje

Smatra se da je u astrologiji, planeta Venera ona koja određuje kakav je neko kao osoba u ljubavi, međuljudskim odnosima, koje vrline ima i to kako je sposoban da ceni ono što mu je dato kao ta sva smisao i harmonija u životu.

Ova planeta je pre svega povezana sa time šta neku osobu određenog znaka u Zodijaku usrećuje, kakvim odnosima i ta osoba teži, koliko je u njoj umetničke i kreativne crte, koliko je posvećena ljubavi i dobroti, da li je materijalista ili joj je važna lična satisfakcija, i mnoge druge osobine, ali koje su pre svega povezane sa time koji je znak horoskopa u pitanju, a na osnovu odnosa Venere sa dominantnom planetom datog astrološkog znaka.

Muškarci sa Venerom u vodoliji – osnovne odlike i karakteristike životnih aspekata

Kada su u pitanju muškarci koji imajun ovu kombinaciju planete i znaka u Zodijaku, poznato je da su oni emotivno vrlo nepristupačni i hladni, ali u nekim krajnostoma umeju biti i zaista baš ljubazni, otvoreni i pristupačni kao ličnosti.

Muškarci sa Venerom u vodoliji, skloni su da lako sklapaju prijateljstva i pozunanstva, ali nikada u ispoljavanju svojih emocija ne preteruju, te su za prijatelje uvek tu kao podrška i pomoć, ali ipak emocije su i u ovom slučaju doista rezervisane i može se reći strogo kontrolisane.

Osobe ove astralne kombinacije, u odnosima sa emotivnim partnerom nisu ni ljubiomorne ni baš i posesivne, ali im je važna sloboda i nezavisnost i nikako ne vole da budu preterano sputani, pa i od partnera koji im se dopadne očekuju da poseduje sve ove kvalitete.

Opšte karakteristike muškarca sa Venerom u vodoliji

Muškarci sa Venerom u vodoliji, često su skloni da teže slobodi do granice jedne eskcentričnosti, te deluju zaista neuhvatljivo, i postupaju kao slobodnjaci i ponašaju se izvan normi i pravila, baš i onako kako na kraju njima i odgovara.

Generalno, osobama oko sebe, muškarci sa Venerom u vodoliji deluju veoma nepristupačno, i kao neko ko želi da uvek bude izdvojen i sam, ai je suština u tome da se ove osobe slabo snalaze u međuljudskim odnosima, i da bivaju pogrešno shvaćene od strane svoje okoline.

U polu muškarci sa Venerom u vodoliji, često rade kao timski igrači i snalaze se u kontaktu sa raznim grupama ljudi, ali poštuju pre svega pravičnost, fer poslovanje, otvorenost i moralnost, i ako toga nema, ne žele da se upuštaju u saradnju ni po koju cenu.

Muškarci sa Venerom u vodoliji – ljubavni aspekt

Muškarci sa Venerom u vodoliji, u ljubavi često umeju da svoja prava in iskrena osećanja lako i sputavaju, ili da deluju hladno i po malo ekscentrično, i da tako nesvesno i odbiju osobe koje im se iskreno dopadaju, a da nisu ni imali prilike da se međusobno bolje upoznaju, već sve ostane na jednoj površnoj razini.

Žene koje privlače muškarce sa Venerom u vodoliji, jesu pre svega pametne i inteligentne, slobodoumne i direktne, otvorene i jekog karaktera, i oni se najbolje po Zodijaku slažu sa ženama u znaku vage, vodolije i blizanaca.

Muškarci sa Venerom u vodoliji, smatraju da su im nametnute neke predodređene norme i neka pravila, te često postupaju impulsivno, i takav stav im ne donosi trajnost u vezama ili braku, pa ili ne žele da ulaze u brak, ili su skloni čestim razvodijma i bračnim prevarama.

Osobe ove astralne kombinacije, vole ljubavne izazove, mada se teško zaljubljuju, ne brzaju, stalno su oprezni i podozrivi, vole da sve najpre dobro analiziraju i prouše, te nisu skloni nekim prolaznim vezama i avanturama.

Muškarci sa Venerom u vodoliji – poslovni aspekt

Kada je u pitanju posao, profesije koje su najbolje za muškarce sa Venerom u vodoliji, jesu one koje se tiču ljudskih resursa i pravnih poslova, jer su u saradnji sa ljudima odlični, ako se poštuju neke njihove granice, i ako se sve obavlja u službi posla i kako treba i kako nalažu pravila.

Po pitanju novca je za muškarce sa Venerom u vodoliji, stanje dosta promenljivoi i prak+tičmno nesigurno, te oni stalno k+ubure sa parama, i nekada ih imaju a nekada nemaju, ali ne dopuste po poravilu da im to znatnije utiče na život.

Osobe ove astralne kombinacije, ne stide se rada i bilo kog posla, ne žele da propuste prilike da se pokažu i dokažu, ali su svesni da kada načine propuste i greške najpre odgovaraju sebi i oni su u tom pogledu veoma karakterno jake i stabilne ličnosti.

Po pitanju stavova su muškarci sa Venerom u vodoliji dosta rezervisani i striktni, ali nemaju predrasude prema ljudima, te se druže sa svima i oko sebe imaju širok krug prijatelja.

Muškarci sa Venerom u vodoliji – zdravstveni aspekt

Po pitanju zdravlja, muškarci sa Venerom u vodoliji su najčešće jako dobrog zdravlja, mada oni i mogu imati probleme sa bubrezima, kao i neke česte infekcije urinarnog trakta.

Osobe ove astralne kombinacije, pate od glavobolja, problema sa radom endokrinih žezda, i često imaju muke sa perifernom cirkulacijom, te i genetski boluju od problema srca i krvnih sudova.

Žene sa Venerom u vodoliji – osnovne odlike i karakteristike životnih aspekata

Kada su u pitanju ženske osobe koje imaju znak vodolije i kojima je Venera u nekoj od dvanaest astralnih kuća, one se mogu grubo posmatrati kao dva sasvim suprotna tipa ličnosti, te su veoma neobične u svim životnim aspektima.

Žene sa Venerom u vodoliji, često su poznate kao osobe koje vole da su slobodne i nezavisne, te koje su spremne da prihvate norme i pravila koja nameće društvo, i nisu poreterano ekscentrične.

Sa druge strane, opet zavisno u kom se položaju nalazi Venera kao ko-dominantna planeta u znaku vodolije, ove osobe su slobodne, ali nisu preterano zainteresovane da poštuju norme i pravila, teško se vezuju za bilo koga, ne žele da se osete sputano, i smatraju da sve mogu same i da im niko ne treba.

Opšte karakteristike žena sa Venerom u vodoliji

Karakter je za žene sa Venerom u vodoliji, zapravo jedan splet suprotnosti, i kao da u jednoj osobi žive dve različite individue, pa osobine zavise od toga koja je od njih dominantna.

Naime, nekada žene sa Venerom u vodoliji imaju sklonost da se ponašaju po malo kao prave i zadrte feministkinje, da smatraju da je brak kao institucija porevaziđen, te da u veze ulaze kao u avanture i da se ni u koga iskreno ne zaljube.

Problem jeste u tome što ovakve žene prema astralnoj kombinaciji, poistovećuju vezivanje za nekoga i poštovanje pravila i normi, sa istodobnim gubitkom sopstvenih stavova i karaktera, pa se na neki način i bore da se suprotstave svemu onome špto se od njih u društvu i očekuje.

Žene sa Venerom u vodoliji, sklone su da u veze ulaze bez predrasuda i predubeđenja, ali da ne otvaraju srce i ne pokazuju emocije, već kako se kaže da u ljubav ulaze mozgom a ne srcem, jer smatraju da je osećanje ljubavi stvar inteligencije i da je emocija kao takva prevaziđena i sasvim nepotrebna.

Žene sa Venerom u vodoliji – ljubavni aspekt

Kada je u pitanju ljubavni aspekt, žene sa Venerom u vodoliji nekada umeju biti veoma proračunate i po malo i ekscentrične, te traže slične partnere koji ne žele da se po svaku cenu vezuju i da se potčine normama i pravilima.

Veze koje ostvaruju žene sa Venerom u vodoliji, nemaju emotivnu dubinu, površne su i jasno prolazne, jer ovakve osobe beže od dubljeg ostvarivanja bliskosti, jer takav čin smatraju jasnim gubitkom lične slobode i nezavisnosti.

Žene sa Venerom u vodoliji su plahe naravi, hirovite i drske, te smatraju da partner nema prava da ih pita gde su bile ili šta su radile, one ne veruju u brak i trajnu povezanost, pa retko i stvaraju porodicu, ili kada se udaju jako pate i gušđe i sebe i partnera, i žele da što pre zatraže razvod.

Žene sa Venerom u vodoliji – poslovni aspekt

Kada je posao u pitanju, žene sa Venerom u vodoliji snalažljive su i sposobne da ostvare sve zacrtane ciljeve, i nikada ne mešaju emocije i posao, pa su uvek hladne glave i ne stvaraju sebi probleme te vrste.

Žene sa Venerom u vodoliji, nemaju nikakav problem da sarađuju sa ljudima iz kolektiva, ali ne žele da stvaraju ni prava ni pretvorna prijateljstva, te ih po pravilu retko ko voli, pošto deluju baš i rezervisano i hladno, ali one ne mare preterano za takve epitete sve dok se ciljevi ostvaruju po zadatim planovima i u roku.

Ovakvim ženama novac kao takav nije prioritet, te kada ga imaju one su racionalne i štedljive, ili ga troše na neke svoje želje i avanture, na umetnička dela i nepotrebnno skupe stvari, kako bi pokazale svoju ekscentričnu stranu.

Žene sa Venerom u vodoliji, dakle u svakom aspektu života, pa tako i u poslu, idu iz jedne u drugu krajnost, ne zanima ih mišljenje okoline, ne zanima ih brak i društvene norme, pravila poštuju koliko njima ne narušavaju lični integritet i nezavisnost.

Žene sa Venerom u vodoliji – zdravstveni aspekt

Mada bi se reklo da su žene sa Venerom u vodoliji dosta jake i da nemaju nikakve zdravstvene tegobe, one naime pate od stalnih problema sa hormonskim disbalansom, imaju dosta slab imuni sistem, pa su sklone infekcijama respiratornbog sistema i/ili urinarnog trakta.

Sponzorisano:

loading...
Loading...